Opis dostępności architektonicznej

Opis odnosi się do deklaracja dostępności dla strony internetowej www.szpital-konin.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie

Szpitalna 45
62-504 Konin

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 7 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Parking usytułowany jest przed głównym wejściem do Szpitala

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście główne do budynku Szpitala bez barier architektonicznych. Nie powoduje utrudnień. Do Szpitala można się dostać komunikacją miejską. Dojście do Szpitala z przestanku autobusowego zajmuje ok.5 min.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami wejściowymi w przedsionku znajdują się dwa pasy uwagi. Za drugim pasem uwagi znajdują się kolejne szklane drzwi otwierane automatycznie, za którymi znajduje się pole uwagi wraz z liniami prowadzącymi do planu tyflograficznego po prawej stronie. Idąc na wprost po około 4 metrach znajduje się kolejne pole uwagi. Idąc na lewo, dalej poprzez pole uwagi na prawo można się dostać do rejestracji. Idąc na wprost po około 2 metrach po lewej stronie znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać informację. W portierni znajduje się pętla indukcyjna.
 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Plan w postaci wypukłego rysunku znajduje się przy drzwiach po prawej stronie od wejścia. Umieszczony jest na postumencie wysokości 80 centymetrów
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu Szpitala za drugimi drzwiami wejściowymi po prawej stronie. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Ścieżka dotykowa prowadzi do portierni i rejestracji
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się około 6 metrów po lewej stronie od wejścia
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 7 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku

Pomieszczenia

 • Około % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.