Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
dobrezachowanie.bn.org.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

BIBLIOTEKA NARODOWA

Adres

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Poland

Inne adresy WWW pod tym samym adresem fizycznym

Lista podmiotów znajdujących sie pod tym samym adresem fizycznym
Adres strony DD Nazwa Status Akcje
katalogi.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
pomocvpn.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
europeana.eu   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KRAJOWA RADA BIBLIOTECZNA ORAZ RADA DO SPRAW NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO
częściowo zgodna
zobacz
zbigniewherbert2018.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
zbigniewherbert.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
typo.polona.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
winienczyma.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD BIBLIOTEKA NARODOWA
częściowo zgodna
zobacz
rocznik.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD BIBLIOTEKA NARODOWA
zgodna
zobacz
sensualnosc.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
przepisy.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD BIBLIOTEKA NARODOWA
błąd odczytu
zobacz
polona.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
polishlibraries.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD BIBLIOTEKA NARODOWA
częściowo zgodna
zobacz
pdb.polona.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
omnis-bn.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
omnis.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
pracownicy.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
lokalizator.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
norblin.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
notes.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD BIBLIOTEKA NARODOWA
zgodna
zobacz
herbert.edu.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
herbert2008.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
herbert2018.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
ksiegarnia.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
labs.polona.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
e-isbn.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD BIBLIOTEKA NARODOWA
błąd odczytu
zobacz
dlugosz.polona.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
demo.e-isbn.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
data.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
commonwealth.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
blog.polona.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD BIBLIOTEKA NARODOWA
częściowo zgodna
zobacz
bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
polona.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
babin.bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
academica.edu.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd BIBLIOTEKA NARODOWA Brak DD zobacz
bn.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD BIBLIOTEKA NARODOWA
częściowo zgodna
zobacz

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2024-05-27 13:23:29

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

częściowa zgodność

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.
Biblioteka Narodowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dobre zachowanie.
a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
Biblioteka Narodowa
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
https://dobrezachowanie.bn.org.pl
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
2013-04-24
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
2020-09-20
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
2020-03-20
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
wcag_www@bn.org.pl
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Biblioteka Narodowa zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna
a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
Brak wykrytych błędów

Podgląd idź do góry

http://dobrezachowanie.bn.org.pl/?page_id=3417    Sprawdź stronę w WAVE