Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Walidator Deklaracji Dostępności

 

Opis działania walidatora

Walidator znajduje link do Deklaracji Dostępności na stronie głównej

 • Zgodnie z Warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności:
  Link do Deklaracji Dostępności strony internetowej powinien być łatwy do odnalezienia na stronie głównej, wczytywanej jako pierwsza po wpisaniu adresu strony internetowej lub w miejscu zawsze wyświetlanym na wszystkich podstronach strony internetowej na przykład w stopce lub nagłówku. Dobrą praktyką jest umieszczenie w nagłówku wszystkich podstron strony internetowej metatagu zawierającego link do Deklaracji Dostępności, według poniższego wzoru: <meta name="deklaracja-dostępności" content="http://xxxx"> gdzie xxxx jest adresem internetowym Deklaracji Dostępności strony internetowej.
 • Walidator szuka wszystkich linków spełniających kryteria,
 • następnie analizuje każdą ze znalezionych podstron i wybiera tę, która w kodzie posiada najwięcej elementów a11y-xxx .

Sprawdza dostępność strony z Deklaracją Dostępności:

 • czy wskazany adres jest dostępny - kod odpowiedzi inny niż 4xx i 5xx
 • czy Deklaracja udostępniona jest w prawidłowym formacie - zgodnie z warunkami technicznymi: Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.
 • Sprawdza strukturę techniczną Deklaracji Dostępności - w oparciu o atrybuty id zaczynające się od a11y-.

Analizowane identyfikatory

Niektóre elementy Deklaracji Dostępności zaopatrzone są w identyfikatory (atrybut id) ułatwiające ich odnalezienie przez oprogramowanie. W Deklaracji stosowane są poniższe identyfikatory:

 • a11y-wstep: obowiązkowe oświadczenie o dostępności;
 • a11y-podmiot: nazwa podmiotu publicznego;
 • a11y-url: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania;
 • a11y-data-publikacja: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji;
 • a11y-data-aktualizacja: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 • a11y-status: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej;
 • a11y-ocena: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny;
 • a11y-data-sporzadzenie: data sporządzenia Deklaracji Dostępności;
 • a11y-audytor: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny;
 • a11y-kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi;
 • a11y-osoba: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa);
 • a11y-email: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej – przykład: <a id="a11y-email" href="mailto: dostepnosc@podmiot-publiczny.pl">dostepnosc@podmiot-publiczny.pl</a>;
 • a11y-telefon: numer telefonu do osoby kontaktowej;
 • a11y-procedura: opis procedury wnioskowo-skargowej;
 • a11y-architektura: sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej.
 • a11y-aplikacje: sekcja z informacjami o aplikacjach.

Identyfikatory są bezpośrednio powiązane z informacjami, które identyfikują. Są dodawane do znaczników, w których zawarte są informacje, a jeżeli takich znaczników nie ma, należy dodać odpowiednio znaczniki DIV lub SPAN.

Planer ! nowe

Generator planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Generator ! nowe

Do deklaracji dostepności można już podpianać wiele lokalizacji

Quizy edukacyjne

Sprawdź swoją wiedzę o dostępności