Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Monitor Deklaracji Dostępności

Planer ! nowe

Generator planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Generator ! nowe

Do deklaracji dostepności można już podpianać wiele lokalizacji

Statystyki

Stale monitorujemy 87 198 stron WWW podmiotów sektora publicznego.
Wyszukujemy DD i sprawdzamy ich zgodność z wymaganiami technicznymi .
Wykresy przedstawiają dane za okres od 2021-02-17 do 2023-11-29.

Wykres liczby opublikowanych i nieopublikowanych DD

  • 87 198 (100%) - wszystkie monitorowane strony WWW
  • 34 968 (40%) - nieopublikowane - liczba stron WWW, na których nie odnaleźliśmy linku do DD
  • 52 230 (60%) - opublikowanych - liczba stron WWW z opublikowaną DD

Wykres deklarowanych poziomów zgodności w opublikowanych DD

  • 6 465 (7,41%) - zgodnych - liczba DD z deklarowaną pełną zgodnością z Ustawą.
  • 18 862 (21,63%) - częściowo zgodnych liczba DD z deklarowaną częściową zgodnością z Ustawą.
  • 485 (0,56%) - niezgodnych liczba DD z deklarowaną niezgodnością z Ustawą.
  • 26 437 (30,32%) - błąd odczytu statusu liczba DD w których odczyt znacznika z identyfikatorem a11y-status nie był możliwy z powodu jego braku lub nieprawidłowego użycia.

Quizy edukacyjne

Sprawdź swoją wiedzę o dostępności

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

Blogi

Przeglądaj blogi o dostępności