Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Monitor Deklaracji Dostępności

Planer ! nowe

Generator planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Generator ! nowe

Do deklaracji dostepności można już podpisanć wiele lokalizacji

Statystyki

Stale monitorujemy 88 849 stron WWW podmiotów sektora publicznego.
Wyszukujemy DD i sprawdzamy ich zgodność z wymaganiami technicznymi .
Wykresy przedstawiają dane za okres od 2021-02-17 do 2023-06-08.

Wykres liczby opublikowanych i nieopublikowanych DD

  • 88 849 (100%) - wszystkie monitorowane strony WWW
  • 36 041 (41%) - nieopublikowane - liczba stron WWW, na których nie odnaleźliśmy linku do DD
  • 52 808 (59%) - opublikowanych - liczba stron WWW z opublikowaną DD

Wykres deklarowanych poziomów zgodności w opublikowanych DD

  • 6 185 (6,96%) - zgodnych - liczba DD z deklarowaną pełną zgodnością z Ustawą.
  • 19 065 (21,46%) - częściowo zgodnych liczba DD z deklarowaną częściową zgodnością z Ustawą.
  • 508 (0,57%) - niezgodnych liczba DD z deklarowaną niezgodnością z Ustawą.
  • 27 072 (30,47%) - błąd odczytu statusu liczba DD w których odczyt znacznika z identyfikatorem a11y-status nie był możliwy z powodu jego braku lub nieprawidłowego użycia.

Quizy edukacyjne

Sprawdź swoją wiedzę o dostępności

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

Blogi

Przeglądaj blogi o dostępności