Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
erejestracja.skpp.edu.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

brak

Adres

brak danych

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2023-11-28 09:36:09

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

brak danych

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej erejestracja.skpp.edu.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  erejestracja.skpp.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01.
Data ostatniej aktualizacji
2021-08-27

Status zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów. Wszystkie elementy będą opisane do końca września 2021r.
 • Brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Wszystkie opisy zostaną uzupełnione do końca września 2021r.
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli jakieś treści są niezrozumiałe, można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza. Element ten zostanie poprawiony do końca września 2021r.
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Usprawnienie zostanie wprowadzone w najbliższym czasie.
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Nie powinny one wpłynąć na możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku problemów możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia. Pracujemy nad poprawą tego elementu. Poprawka zostanie wprowadzona do końca września 2021r.
 • Nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron. Mechanizm czytania tekstu ze stron zostanie uruchomiony do końca września 2021r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-26. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę erejestracja.skpp.edu.pl. do wytycznych w/w Ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem rejestracji poradni Angeliką Lesińską. Z osobą odpowiedzialną można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej angelika.lesinska@skpp.edu.pl lub telefonicznie - +48 572 062 479

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Pełnomocnika ds. Pacjentów i Kombatantów- mgr Anny Ruszczak. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital posiada infrastrukturę, która dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1. Budynek przy ul. Szamarzewskiego 84 posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do szpitala prowadzą dwa wejścia A i C, są one dostępne dla osób z problemami w poruszaniu się
  • Przy wejściu A znajduje się winda pozwalająca na przemieszczanie się w pionie całego budynku.
  • Przy wejściu C zainstalowano podnośnik platformowy o udźwigu 300 kg.
  • W każdym budynku zapewniona jest pełna komunikacja pionowa i pozioma.
  • Do obiektu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym
  • Do obiektu można dojechać samodzielnie- parking płatny wzdłuż ulicy Szamarzewskiego lub komunikacją miejską. W planowanym remoncie wydzielone zostaną miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością w bezpośrednim sąsiedztwie z wejściem A.
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej:
  • Przystanek Ogrody (ul. Szpitalna): 121, 182, 186, 191, 193, 195;
  • przystanek Ogrody (ul. Cienista): 156, 186, 801, 833, 834;
  • przystanek Ogrody (ul. Nowina): 802, 803, 804, 812, 821; przystanek Szpitalna (ul. Bukowska): 148, 159, 163, 177, przystanek Szpitalna (ul. Szpitalna) : 182, 191, 193
  • Dojazd tramwajem: przystanek Ogrody: 2, 7, 17, 18
 2. Budynek przy ul. Długiej 1/ 2 posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do szpitala prowadzi wejście G od ul. Grabary.
  • Przy wejściu znajduje się rampa z barierkami dla osób poruszających się na wózku lub z zaopatrzeniem ortopedycznym.
  • Ze względów epidemiologicznych obecnie wejście C wyłączone jest z użytku pacjentów.
  • W wejściu C znajduje się windodźwig o udźwigu 250 kg dla osób z problemami w poruszaniu się po schodach.
  • W szpitalu zapewniona jest komunikacja pionowa i pozioma.
  • Przy Izbie Przyjęć znajdują się wózki ortopedyczne dla osób potrzebujących pomocy w przemieszczaniu się.
  • Na parterze w pomieszczeniu s.36 znajduje się pomieszczenie sanitarne dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • o obiektu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
  • Do obiektu można dotrzeć własnym środkiem komunikacji oraz komunikacją miejską.
  • Przed szpitalem wzdłuż ul. Długiej znajduje się parking miejski z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Parking jest płatny
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: Pl. Bernardyński – 174, 176, 190, 603
  • Dojazd tramwajem: Pl. Bernardyński - 5, 6, 9
 3. Budynek Hospicjum Palium posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do obiektu prowadzi ogólnodostępne Wejście Główne.
  • W budynku znajduje się winda, która zapewnia pełną komunikację pionową (ze względów epidemiologicznych obecnie winda została wyłączona z użytku publicznego) oraz platforma zapewniająca komunikację na parterze i poziomie -1 dla osób biorących dział w turnusach rehabilitacji.
  • W obiekcie znajduje się pomieszczenie sanitarne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • W budynku znajdują się wózki ortopedyczne i balkoniki dla osób z problemem w poruszaniu się
  • Do obiektu można dotrzeć własnym środkiem komunikacji oraz komunikacją miejską. Przed szpitalem jest niepłatny parking z 3 wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: os. Zodiak – 166, 184
  • Dojazd tramwajem: Piaśnicka/Rynek (600 metrów od obiektu) - 1,3, 9, 16

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/    

 


a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01.
Data ostatniej aktualizacji
2021-08-27
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
Data ostatniej aktualizacji
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.
Status zgodności:
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-26. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe
a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
Angeliką Lesińską. Z osobą odpowiedzialną można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej angelika.lesinska@skpp.edu.pl lub telefonicznie - +48 572 062 479
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
angelika.lesinska@skpp.edu.pl lub telefonicznie - +48 572 062 479
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
+48 572 062 479
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem rejestracji poradni Angeliką Lesińską. Z osobą odpowiedzialną można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej angelika.lesinska@skpp.edu.pl lub telefonicznie - +48 572 062 479
a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital posiada infrastrukturę, która dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1. Budynek przy ul. Szamarzewskiego 84 posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do szpitala prowadzą dwa wejścia A i C, są one dostępne dla osób z problemami w poruszaniu się
  • Przy wejściu A znajduje się winda pozwalająca na przemieszczanie się w pionie całego budynku.
  • Przy wejściu C zainstalowano podnośnik platformowy o udźwigu 300 kg.
  • W każdym budynku zapewniona jest pełna komunikacja pionowa i pozioma.
  • Do obiektu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym
  • Do obiektu można dojechać samodzielnie- parking płatny wzdłuż ulicy Szamarzewskiego lub komunikacją miejską. W planowanym remoncie wydzielone zostaną miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością w bezpośrednim sąsiedztwie z wejściem A.
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej:
  • Przystanek Ogrody (ul. Szpitalna): 121, 182, 186, 191, 193, 195;
  • przystanek Ogrody (ul. Cienista): 156, 186, 801, 833, 834;
  • przystanek Ogrody (ul. Nowina): 802, 803, 804, 812, 821; przystanek Szpitalna (ul. Bukowska): 148, 159, 163, 177, przystanek Szpitalna (ul. Szpitalna) : 182, 191, 193
  • Dojazd tramwajem: przystanek Ogrody: 2, 7, 17, 18
 2. Budynek przy ul. Długiej 1/ 2 posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do szpitala prowadzi wejście G od ul. Grabary.
  • Przy wejściu znajduje się rampa z barierkami dla osób poruszających się na wózku lub z zaopatrzeniem ortopedycznym.
  • Ze względów epidemiologicznych obecnie wejście C wyłączone jest z użytku pacjentów.
  • W wejściu C znajduje się windodźwig o udźwigu 250 kg dla osób z problemami w poruszaniu się po schodach.
  • W szpitalu zapewniona jest komunikacja pionowa i pozioma.
  • Przy Izbie Przyjęć znajdują się wózki ortopedyczne dla osób potrzebujących pomocy w przemieszczaniu się.
  • Na parterze w pomieszczeniu s.36 znajduje się pomieszczenie sanitarne dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • o obiektu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
  • Do obiektu można dotrzeć własnym środkiem komunikacji oraz komunikacją miejską.
  • Przed szpitalem wzdłuż ul. Długiej znajduje się parking miejski z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Parking jest płatny
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: Pl. Bernardyński – 174, 176, 190, 603
  • Dojazd tramwajem: Pl. Bernardyński - 5, 6, 9
 3. Budynek Hospicjum Palium posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do obiektu prowadzi ogólnodostępne Wejście Główne.
  • W budynku znajduje się winda, która zapewnia pełną komunikację pionową (ze względów epidemiologicznych obecnie winda została wyłączona z użytku publicznego) oraz platforma zapewniająca komunikację na parterze i poziomie -1 dla osób biorących dział w turnusach rehabilitacji.
  • W obiekcie znajduje się pomieszczenie sanitarne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • W budynku znajdują się wózki ortopedyczne i balkoniki dla osób z problemem w poruszaniu się
  • Do obiektu można dotrzeć własnym środkiem komunikacji oraz komunikacją miejską. Przed szpitalem jest niepłatny parking z 3 wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: os. Zodiak – 166, 184
  • Dojazd tramwajem: Piaśnicka/Rynek (600 metrów od obiektu) - 1,3, 9, 16

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/    

 


a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
status fatal Brak statusu deklaracji zgodności
kontakt fatal więcej niż jeden element

Podgląd idź do góry

https://erejestracja.skpp.edu.pl/Rejestracja/Home/DeclarationOfAvailability    Sprawdź stronę w WAVE