Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

https://docplayer.pl/108202233-Zalacznik-3-matryca-diagnostyczna-dostepnosc.html
Załącznik 3. Matryca diagnostyczna - dostępność 1) Numer monitoringu : 2) Nazwa instytucji monitorowanej: 3) Data: 4) Miejsce monitoringu: 5) Funkcja budynku: 6) Osoby prowadzące monitoring: 48 Wymagania
  • dostępność architektoniczna
2021-09-12 23:15:26
2021-08-03 13:18:42