Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

http://www.archiwum.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konsultacje/2016/skan_stanowisko-krrit-z-26.01.2016.pdf
  • dostępność cyfrowa
  • dostępność informacyjno-komunikacyjna
  • gov
  • multimedia
  • publikacje
2021-08-18 11:32:27
2021-08-18 11:32:27