Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

https://silo.tips/download/na-potrzeby-tego-tekstu-zaproponuj-nastpujcy-podzia-rodzajow-niepenosprawnoci
  • dostępność cyfrowa
  • publikacje
  • technologie asystujące i kompensacyjne
2021-03-13 01:25:12
2021-03-01 08:14:37