Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

https://www.widzialni.org/poradnik-dla-kandydata-na-koordynatorakoordynatorke-do-spraw-dostepnosci-w-organizacji,new,mg,5,386
Wszyscy użytkownicy powinni mieć równy dostęp do zasobów Internetu bez względu na wiek, kulturę, niepełnosprawność, język, sprzęt, oprogramowanie, położenie geograficzne.
  • dostępność architektoniczna
  • dostępność cyfrowa
  • dostępność informacyjno-komunikacyjna
  • poradniki
  • publikacje
2021-03-01 12:19:33
2021-03-01 12:19:33