Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

https://www.widzialni.org/metoda-oceny-dostepnosci-cyfrowej-strony-internetowej-zgodnie-z-zasadami-wcag-21,new,mg,5,376
Wszyscy użytkownicy powinni mieć równy dostęp do zasobów Internetu bez względu na wiek, kulturę, niepełnosprawność, język, sprzęt, oprogramowanie, położenie geograficzne.
  • dostępność cyfrowa
  • poradniki
  • publikacje
2021-03-01 12:20:18
2021-03-01 12:20:18