Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Data publikacji:
Autor: Piotr Osipa

Szkolenie z obsługi narzędzi do tworzenia i sprawdzania poprawności deklaracji dostępności w ramach deklaracja-dostepnosci.info

Zapraszam na szkolenie z obsługi narzędzi do tworzenia i sprawdzania poprawności deklaracji dostępności w ramach portalu https://deklaracja-dostepnosci.info/

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest prezentacja darmowych narzędzi za pomocą których, przygotowanie poprawnej deklaracji dostępności będzie czynnością prostą.

Plan szkolenia

 1. Podstawa prawna publikacji deklaracji dostępności oraz konsekwencje jej niepublikowania.
 2. Generator deklaracji dostępności:
  1. Podstawowe funkcjonalności.
  2. Wspólna praca przy pojedynczej deklaracji przez wiele osób.
  3. Zapamiętywanie danych generatora w ramach portalu w celu późniejszych zmian.
  4. Generator deklaracji dostępności architektonicznej.
  5. Publikowanie deklaracji dostępności na stronie jednostki lub publikowanie w ramach https://deklaracja-dostepnosci.info/
 3. Walidator deklaracji dostępności - monitorowanie i sprawdzanie na żądanie.
 4. Monitor deklaracji dostępności - opis narzędzia.

Dodatkowe informacje

Część dotyczącą aspektów prawnych będzie prowadził Jacek Zadrożny, a prezentować narzędzia będzie Piotr Osipa.

Bezpośrednio po prezentacji jest możliwość przeprowadzenia indywidualnych lub grupowych konsultacji z zakresu przygotowania deklaracji dostępności za pomocą generatora dostępnego na platformie.

Nie zapewniamy tłumacza PJM. Szkolenie jest darmowe. Szkolenie prezentuje darmowe narzędzia. Jeśli ktoś zna PJM i nieodpłatnie może pełnić rolę tłumacza to zapraszam do kontaktu.

Planowany czas trwania szkolenia to około półtorej godziny.

Terminarz

Spotkania odbywają się co tydzień w każdy piątek od godziny 9:00

Najbliższe terminy:

 • spotkanie nr 24, data: 03 lutego 2023r, godz: 9:00

Link do spotkań

Link do spotkania na platformie MS Teams zawsze jest ten sam:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg3OGU2M2MtMDJkYS00MjI3LWIxNzgtOWI2NWNhN2ViMzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2279e70d9b-06da-4eea-a7a2-8cc2ac8eae79%22%2c%22Oid%22%3a%2235010ee6-268c-4c4b-a4d4-55889895f5aa%22%7d