Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Dostępność i inne trudne pojęcia

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Model społeczny niepełnosprawności jest obecnie najbardziej nowoczesnym podejściem, promowanym przez Konwencję praw osób z niepełnosprawnościami. Czym zatem jest niepełnosprawność w modelu społecznym?

Pytanie #2

Z osobami z niepełnosprawnościami wiąże się pojęcie dostępności. Jest to pojęcie coraz bardziej rozpoznawalne, ale czy wiesz co oznacza?

Pytanie #3

Jedną z głównych metod uzyskiwania dostępności jest projektowanie uniwersalne. Pojęcie to pojawia się w wielu miejscach, w tym w przepisach prawnych, ale czy wiesz co właściwie oznacza?

Pytanie #4

Kolejnym pojęciem związanym z dostępnością, a właściwie jej brakiem, jest racjonalne dostosowanie. Czasem używana jest też nazwa racjonalne usprawnienie, chociaż w języku polskim jest to bliższe usprawnianiu człowieka. Czy wiesz, czym jest racjonalne dostosowanie?

Pytanie #5

Z pojęć istotnych dla dostępności pozostał nam jeszcze alternatywny dostęp. Wskaż definicję najbliższą temu pojęciu spośród odpowiedzi poniżej.

Pytanie #6

Zapewnianie dostępu do budynków, pojazdów, usług, informacji może być realizowane na różne sposoby. Jedne są lepsze, a inne gorsze, nawet jeżeli realizują zakładany cel. Wskaż kolejność rozwiązań od najlepszego do najmniej pożądanego.

Pytanie #7

Podczas konferencji prasowej premiera na temat sytuacji pandemicznej obecny jest tłumacz języka migowego. Tłumacz widoczny jest obok premiera i tłumaczy jego wypowiedzi. Czym jest to rozwiązanie?

Pytanie #8

Podczas wyborów, w lokalu wyborczym, przewodniczący komisji wyborczej odczytuje osobie niewidomej listę kandydatów. Czym jest takie rozwiązanie?

Pytanie #9

Na sesję rady miasta wybrała się osoba na wózku elektrycznym. Sala nie jest dostępna, a wózek jest za ciężki, żeby go wnieść. Burmistrz zdecydował, żeodda tej osobie swój zapasowy komputer na czas sesji, żeby mógł oglądać sesję i zabierać głos, przebywając na parterze budynku. Czym jest takie rozwiązanie?

Pytanie #10

Uniwersalne projektowanie to koncepcja opracowana początkowo na potrzeby jednego konkretnego rodzaju dostępności. Jaki to był rodzaj?